main header
żołnierze
strona główna
archiwum
team info
download
kontakt

WARP 01 (maj-czerwiec 2005)

Pliki do drukowanego wydania magazynu WARP
warp wydanie papierowe
DirectX
OpenGL
    VC NET 2003
    Dev-Cpp
WinAPI
    – MessageBox
    – Window
Laboratorium
Cpp
    VC NET 2003
    Dev-Cpp
Matematyka
GameBoy Advance
Modelowanie (Trooper)

Część programów (m.in. D3D, OGL, Lab) przygotowanych w Delphi pobrać można tutaj  (thx to HNB)

Visual Studio
Dev C++
3ds max 7
Black Cat Team © 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone